150 hiljada KM od Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta F BiH za unapređenje Poslovne zone “Pilana”

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović danas je u Sarajevu sa federalnim ministrom razvoja, poduzetništva i obrta Amirom Zukićem potpisao ugovor o dodjeli grant sredstava u iznosu od 150 hiljada KM.
Općina Bosanska Krupa sredstva je osigurala putem javnog poziva kojeg je pomenuto ministarstvo u svrhu unapređenja poduzetničkih zona raspisalo za općine u Federaciji BiH.
Projekt s kojim je Općina Bosanska Krupa aplicirala odnosi se na unapređenje Poslovne zone “Pilana”, tj. na izgradnju glavne saobraćajnice unutar zone duge 300 m koja povezuje prilaze 8 postojećih preduzeća, 3 nova investitora i 3 slobodne parcele.

Na taj način, kako kaže načelnik Armin Halitović, postojećim ulagačima će biti olakšana pristupna komunikacija, a stvorit će se pretpostavke za proširenje postojećih i gradnju novih proizvodnih kapaciteta.
“U protekle četiri godine u Poslovnu zonu “Pilana” uloženi su milioni maraka. Urađena je vodovodna, kanalizaciona mreža sa prečistačem otpadnih voda, elektroinstalacije koje odgovaraju proizvodnim kapacitetima, interne saobraćajnice dimenzionirane za potrebe proizvodnih pogodna i još mnogo toga. Ostala je ta glavna saobraćajnica koju ćemo evo napraviti uz podršku Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH. Ja sam danas zaista sretan jer ovo je nešto što će i te kako doprinijeti daljnjem razvoju “Pilane” koja je i ovaj put ocijenjena kao najperspektinija, najbolja u Federaciji. Zbog toga se i nalazi na prvom mjestu rang liste korisnika grant sheme”, dodaje načelnik Halitović.

Ukupna vrijednost projekta je 202.785 KM, od čega su 150 hiljada grant sredstva, 50 hiljada obezbjeđuje Općina iz svog budžeta i 2.785 KM PLOD Centar iz Bihaća kao partner u projektu.
Izgradnja saobraćajnice počinje čim se provede procedura za odabir izvođača radova. Završetak projekta planiran je polovinom naredne godine.