43. sjednica OV: Usvojen Nacrt budžeta za 2016., odluka koja će rezultirati novim investicijama u zoni „Pilana“ i odluka o tretiranju životinja

U Bosanskoj Krupi je jučer održana 43. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na dvenom redu našlo se petnaest tačaka koje se između ostalog odnose na komunalnu naknadu, naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Pilana“, održavanje i zaštitu domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja, te Nacrt budžeta i Program komunalne potrošnje za 2016. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2016. godinu. Tako vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti iznosi, baš kao i do sada, 0,007 KM po 1 m² površine. Odlukom se tretira i vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore, ali se ona prema važećem zaključku Općinskog vijeća još od prošle godine neće obračunavati do 1.1.2017. godine. To znači da su fizička lica, odnosno građani i dalje oslobođeni plaćanja ove komunalne naknade.

Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2016. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM.

Potom je prihvaćen i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine na području općine Bosanska Krupa za 2016. godinu. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenja, iznosit će 600,00 KM kao i u tekućoj godini.

Općinski vijećnici opet su raspravljali o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Pilana“. Odluka je usvojena pa će površina od 1945 m² putem javnog konkursa po početnoj cijeni od 48.750,00 KM biti ponuđena zainteresiranim investitorima koji će ili proširivati postojeće ili graditi nove hale za proizvodnju.

Usvojen je Prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika u općinskim organima Bosanska Krupa koji je zapravo samo usklađen sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti USK donesenim u prošlom mjesecu.

Prihvaćen je Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu u iznosu od od 6.790.100 KM, baš kao i Nacrt odluke o njegovom izvršenju koja definiše način izvršavanja budžeta, prioritete plaćanja, upravljanje prihodima i izdacima, finansijsko izvještavanje, reviziju i kontrolu budžeta te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava u izvršavanju budžeta, kao i druga pitanja vezana za izvršavanje budžeta. Nacrt je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu, a centralna rasprava održat će se 9.12. (srijeda) u Maloj sali Doma kulture s početkom u 11,00 sati.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija u Domu kulture Bosanska Otoka kulturno-umjetničkom društvu Mladost iz Bosanske Otoke na period od četiri godine.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog odluke o usvajanju konačnog izvještaja Komisije za popis i procjenu štete od prirodnih i drugih nepogoda. Riječ je o izvještaju o procjenjenoj šteti na oštećenju drvenog mosta. U njemu se navodi da je procjenjena šteta 239806,32 KM i da se sanaciji mora hitno pristupiti. Za hitnu sanaciju štete nastale od posljednih visokih voda i udara klada i drugog
plovnog materijala potrebno je izvršiti zamjenu 2 jarma sa pripadajuća 3 polja kolovozne konstrukcije te zaštititi nosače rasponske konstrukcije. Na ovaj način bi se ponovo osigurala statička stabilnost mosta i isti bi bio bezbijedan za korištenje.
Nakon više mjeseci kreiranja, iznalaženja najboljih mogućih rješenja, pred vijećnicima se našao i Prijedlog odluke o održavanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa. Ovom odlukom se propisuju uslovi, način držanja i postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, a naročito kretanje pasa u javnim objektima i na javnim površinama, način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i životinjama opasnim za okolinu na području općine Bosanska Krupa, nadzor i kaznene odredbe.

Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu je također usvojen i upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu. Utvrđen je i datum održavanja centralne rasprave, a to je 15.12. (utorak) u Maloj sali Doma kulture s početkom u 11,00 sati.

Većina vijećnika glasala je i za Nacrt Programa rada Općinskog vijeća 2016. godinu.

Da bi imali potpunu i jasnu sliku o realizaciji jednog od najznačajnijih poslijeratnih projekata, načelnik Armin Halitović vijećnicima je ponudio i Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju Poslovne zone „Pilana“. Ona sadrži detaljan opis svih aktivnosti, od pokretanja stečajnog postupka do poslovne zone u kojoj je posao našlo 269 ljudi. Izgradnja poslovne zone, navodi se, odvijala se u kroz četiri faze: 1. kupovinu zemljišta, 2. uređenje zemljišta, mašinsko i ručno uklanjanje šiblja i niskog rastinja stabla sa vađenjem panjeva, te mašinsko i ručno uklanjanje poharanih objekata ili ostataka objekata stare pilane, utovar materijala u vozilo i transport na za to predviđeno mjesto, 3. izgradnja putne i komunalne infrastrukture i 4. izrada organizacije i upravljanja poslovnom zonom. Kako se moglo čuti, u izgradnju „Pilane“ je uloženo mnogo truda, novca, ali se i isplatilo, jer su vizija i cilj ostvareni. Danas imamo Poslovnu zonu u kojoj svoje objekte priprema, gradi i proširuje 13 privrednih
subjekata s područja naše općine, kantona i inostranstva.

„Međutim, mi nismo stali na ovome, konstantno radimo na modernizaciji Poslovne zone, te privlačenju investitora. O vrijednosti naše Poslovne zone govori i činjenica da je to prvorangirani projekt u Federaciji Bosne i Hercegovine na Rang listi korisnika Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ izrađenoj od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Mostar i UNDP-a“, naglašava načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Na kraju 43. sjednice prihvaćeni su Izvještaj o radu JKP „10. JULI“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2014. godinu i Izvještaj o radu JP „Radio Bosanska Krupa“ za 2014. godinu, a k znanju primljeno Stanje sigurnosti saobraćaja za period 01.01. – 30.06.2015. godine i Informacija Policijske uprave o stanju sigurnosti za juni, juli, august, septembar i oktobar ove godine.