U Bosanskoj Krupi održana prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Razvojna banka FBiH je u bosanskokrupskom Domu kulture, u saradnji sa Općinom, organizirala prezentaciju svojih kreditnih linija i drugih proizvoda. Borislav Trlin, direktor za istraživanje i razvoj u Razvojnoj banci FBIH, sve prisutne privrednike je informisao o kreditnim linijama, uslovima kreditiranja, pogodnostima, te načinu apliciranja za kreditna sredstva koja će Razvojna banka plasirati u svrhu razvoja, a s ciljem novih investicija i privrednog napretka.

Suština prezentacije, kako kaže gospodin Trlin, jeste da se ohrabre privrednici i pozovu na partnerstvo sa Razvojnom bankom koja želi pružiti pomoć u realizaciji poslovnih ideja.

„Ovu vrstu prezentacije koristimo da čujemo utiske s terena do kojih nam je stalo kako bismo se na vrijeme prilagođavali kreditnim linijama, našim projektima, potrebama poslodavaca i menadžera u ovom regionu. Mi smo razvojno, a ne komercijalno bankarstvo i kao takvi se razlikujemo od komercijalnih banaka, razlikujemo se u pristupu klijentima, odnosno partnerima. Naši kreditni analitičari su spremni da zajedno sa partnerima uđu u realizaciju kompletne aplikacije“, kaže direktor Trlin.

Razvojna banka nudi čitavu lepezu kreditnih proizvoda sa fiksnom kamatnom stopom od tri do četiri posto koji pokrivaju sve moguće sektore u Federaciji BiH.

„Za izvoznike recimo imamo tri-četiri posebne kreditne linije jer cijenimo da su to ljudi kojima treba dati posebnu pozornost, za poljoprivredu također posebne pogodnosti sa velikim grejs periodima, velikim rokom otplate. Ono što je interesantno je finansiranje obrta, mikro biznisa, početnika“, dodaje Trlin.

Nakon prezentacije uslijedila su pitanja i odgovori u vezi s potencijalnim kreditnim zahtjevima. U otvorenom i konstruktivnom dijalogu prisutni su iskazali zainteresiranost za buduću suradnju, te pozdravili transparentnu vrstu komunikacije predstavnika Razvojne banke FBiH sa privrednicima. Naglašeno je i to da se za sva pitanja privrednici iz ovog kraja BiH mogu obratiti u poslovnicu u Bihaću gdje će dobiti sve potrebne informacije i smjernice.