U toku čišćenje i uređenje potoka Baštra: Radove obišli predstavnici Oružanih snaga BiH i Općine Bosanska Krupa

Inžinjerijski bataljon Oružanih snaga BiH trenutno čisti i uređuje potok Baštra u Bosanskoj Otoci. Na osnovu je to sporazuma koji je načelnik Armin Halitović krajem prošle godine potpisao sa ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš. Radove na uređenju potoka danas su obišli načelnik Općine Armin Halitović, općinski vijećnik iz Baštre Ismet Erdić, te pripadnici Inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga BiH: major Vladimir Bojić, pukovnik Vladimir Latinović i kapetan Miroslav Opačić.

Općina Bosanska Krupa intenzivno radi na prevenciji i zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, što se osigurava i čišćenjem, boljim i sigurnijim protokom vode, a samim tim i smanjenjem mogućnosti poplava.

Kako bi se spriječile poplave neophodno je konstantno poduzimati preventivne mjere na regulaciji korita rijeka i potoka. Radovima koji podrazumijevaju sječu šiblja i drugog rastinja, mašinsko čišćenje kosina i dna korita potoka od nanosa i drugog otpadnog materijala, iskop radi formiranja korita sa većom propusnom moći umanjit će se opasnost izlijevanja potoka u proljetnom periodu.

„Pripadnici Inžinjerijskog bataljona su ovdje angažovani deset radnih dana, planirano je da se očisti više od 2000 m, koliko ćemo uspjeti zavisi od vremnskih uslova. U ovoj godini mi smo izvodili radove u još nekoliko gradova i općina u BiH, u Foči, Kreševu, Rogatici, Vlasenici, Sarajevu, prošli mjesec smo završili u Cazinu gdje smo vršili također sanaciju korita rijeke Mutnice. Naši pripadnici su dobro obučeni za ovu vrstu radova, a osim čišćenja riječnih korita specijalizovani su i za sanaciju lokalnih makadamskih puteva i sanaciju objekata. Ovim mi vršimo jednu od svojih osnovnih misija, a to je pomoć lokalnom stanovništvu“, ističe kapetan Miroslav Opačić, oficir za civilno-vojnu saradnju u Inžinjerijskom bataljonu.

Oružane snage BiH osigurat će potrebno ljudstvo i mašine, dok je Općina Bosanska Krupa obavezna obezbijediti smještaj u svojim kapacitetima i ishranu pripadnika jedinice, pogonsko gorivo za mašine, dnevnice za angažovane vojnike, kao i radnu snagu za sječu drveća.

„Izražavam zadovoljstvo zbog saradnje Oružanih snaga i lokalne zajednice. Nije prvi put, ova provjerena ekipa radila je i na izgradnji vodovoda za podgrmečka sela u Bosanskoj Krupi. Hvala Inžinjerijskom bataljonu, nadam se da ćemo i nastaviti sarađivati na ovakvim ili sličnim projektima“, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Ovim radovima bi se u potpunosti, barem za narednih nekoliko godina, trebao riješiti problem izlijevanja potoka i plavljenja u vrijeme obilnih padavina što sigurno najviše raduje građane koji žive na kritičnim područjima i koji svake godine zbog poplava strahuju za sigurnost svoje imovine. Proteklih godina radovi su izvođeni na svim potocima na području Bosanske Krupe od kojih vrijedi spomenuti vodotok Bukovska i rukavac potoka Voloder, potok Svetinja, te potok Baštra.