Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme najduže do godinu dana, u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), a u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 12/22, 13/22, 4/23, 9/23), na zahtjev Službe za finansije, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme najduže do godinu dana,
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

 

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-5356/22 od 23.6.2022. godine, Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-6621/22 od 5.8.2022. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-02-7847/22 od 14.10.2022. godine i Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa broj: 05-02-8763/22 od 6.12.2022. godine i Odluke broj: 08-30-650/23 od 25.1.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Opširnije

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 72. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

Opširnije

Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni gradski organa uprave Grada Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, Gradonačelnik garad Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Opširnije

Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska … Opširnije