Grad Bosanska Krupa podržao 13 projekata nevladinih organizacija

Gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i predstavnici devet nevladinih organizacija danas su potpisali ugovore o (su)finansiranju projekata pristiglih putem javnog poziva. Grad Bosanska Krupa ovim pruža podršku nevladinom sektoru pri realizaciji projekata sa ukupnim iznosom od 23.645,09 KM.

Zahvaljujući sredstvima Grada Bosanska Krupa, nevladine organizacije će ove godine u lokalnoj zajednici realizirati svoje projekte u više sfera poput kulture, sporta, obrazovanja i socijalne zaštite. Tako su podršku iz Granta za NVO dobili projekti „Prvi međunarodni Zumba događaj“, „Gradska služba spašavanja“, „Ne idi bos po trnju“, „Rano otkrivanje dijabetesa – preventivno djelovanje“, „Budi radioamater“, „Uređenje i održavanje zelenih površina“, „Takmičenje u prvoj nogometnoj ligi FBiH za žene“, „Dostojanstveno jednoobrazni na maršu mira“, „Kultura slobodnog vremena“, „Nabavka kofera“, „Sačuvajmo naše blago“, „Šilja – Mala gomila 2023“, te projekt „Poboljšajmo svoj dom“.

Među udruženjima koja su dobila sredstva je i KUD „Grmeč“ koji će na području grada realizovati tri projekta. „Na našim projektnim idejama je radilo nekoliko osoba, članova KUD-a Grmeč, i ovim projektima će uveliko olakšati realizaciju naših planskih aktivnosti. Između ostalog našim projektnim prijedlozima nabavit ćemo potrebnu opremu za rad folklorne sekcije, dopuniti bosansku sobu i uraditi još mnogo toga. Koristim ovu priliku da se zahvalim Gradu Bosanska Krupa na podršci i sufinanciranju vrlo vrijednih projekata, koji su veliki doprinos kako za nas tako i za lokalnu zajednicu“ rekao je ovom prilikom Dževad Grošić, predsjednik KUD-a Grmeč.

Na javni poziv za NVO pristigla je dvadeset i šest prijava od kojih je trinaest ispunilo uslove za dobijanje sredstava. Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imala su udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u BiH, sa sjedištem na teritoriji grada Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2023. godini, a odnose se na oblasti: ljudska prava i jačanje demokratije; informisanje i aktivizam; turizam i ekologija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita; obrazovanje, kultura i sport. Po javnom pozivu za realizaciju projekata mogao se prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje jednog projekta iznosio je 2.000,00 KM.

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe