JKP „10. Juli“ nabavilo šest radnih vozila vrijednih 350 hiljada KM

Javno komunalno preduzeće „10. Juli“ iz Bosanske Krupe nabavilo je šest polovnih radnih vozila kojima će u značajnoj mjeri unaprijediti postojeće ali i uvesti nove usluge. Proces javne nabavke i registracije mašina trajao je mjesecima, ali sada su sva spremna za rad na terenu. Prije toga danas su predstavljena javnosti.

Kupljeni su podizač za kontejnere, kamion sa kranom, cisterna sa usitnim crijevom, pogrebno vozilo i usisivač za ceste. Vrijednost vozila je oko 350 hiljada KM, od čega je 300 hiljada finansiralo preduzeće, a 50 hiljada je osigurala Općina Bosanska Krupa.

„Nabavka je bila neophodna s obzirom na loše stanje voznog parka JKP „10. Juli“ i cilj ove nabavke je bio poboljšalje kvaliteta usluga ka našim građanima, kao i proširenje broja usluga koje ćemo obavljati. U narednom periodu planiramo nabaviti još nekoliko vozila koja ćemo koristiti za zimsku službu, pokušati pomoći Općini koja sad to rješava eksterno, kao i vozila za prikupljanje otpada“, ističe direktor JKP „10. Juli“ Zihad Jašaragić.

Ovakvi projekti, kako kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović, rezultat su predanog i kvalitetnog načina rada i znače mnogo kako preduzeću, organu uprave, tako i građanima, krajnjim korisnicima.

„Vidimo da je takav rad posljednjih mjeseci doveo do toga da komunalno preduzeće može izdvojiti 300 hiljada KM iz svog poslovanja uz jednu podršku Općine Bosanska Krupa od 50 hiljada, da se obnovi vozni park koji dugo godina nije osvježavan. Naši su planovi u narednom periodu izvršiti nabavku novih mašina, novih vozila koji će i proširiti lepezu usluga preduzeća i podići nivo kvalitete rada na jedan viši nivo“, dodaje načelnik Halitović.

Nova vozila sasvim sigurno olakšavaju obavljanje svakodnevnih zadataka i uposlenicima. Ne kriju oduševljenje što će za razliku od ranije upravljati modernim mašinama.

„Ovo nam u značajnoj mjeri olakšava posao. Ovakve mašine su nam bile prijeko potrebne jer nismo imali baš ništa. Bili smo na nuli. Sada će stvari ići bolje, kako trebaju“, kaže Enver Bunić, vozač u JKP „10. Juli“.