Nova investicija u Bosanskoj Krupi: Više od 164 hiljade KM za izgradnju sanitarnog kompleksa u okviru projekta „Green Islands Tour“

Na Velikim adama u Bosanskoj Krupi su jučer, u okviru projekta „Green Islands Tour“, kojeg finansira Evropska Unija i Njemačka vlada započeli radovi na izgradnji sanitarnog kompleksa u sklopu kampa „Zeleni otoci“.

Izgradnjom prve faze sanitarnog kompleksa i kampa će se dodatno unaprijediti turistička infrastruktura u samom centru grada i stvoriti uslovi za višednevni boravak turista koji će uživati u jedinstvenom doživljaju na obalama rijeke Une.

Kroz projekt „Green Islands Tour“ izdvojit ćemo 164.433,07 KM za izgradnju sanitarnog kompleksa, te staviti u funkciju portirnice i dvije sanitarne grupe koje će moći koristiti i posjetioci „Zelenih otoka“. U narednoj fazi ćemo završiti sve radove tako da ćemo korisnicima kampa omogućiti komforan boravak prema propisanim standardima“, izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Armin Halitović.

Projekt „Green Islands Tour“, čija je ukupna vrijednost 550.000KM, zajedno implementiraju Grad Bosanska Krupa i Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća. U okviru projekta planirano je unapređenje i promocija Bosanske Krupe kao turističke destinacije, uspostava modela upravljanja destinacijom, kreiranje zajednička turističke ponude, jačanje kapaciteta turističkih operatera, dvojezična online marketinška platforma, kao i sistem monitoringa kvaliteta, što će omogućiti brži oporavak i rast turističkog sektora na ovom području.

Projekat „Green Islands Tour“ se implementira u okviru šireg Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Njemačka vlada, a cilj je pružiti podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Više informacija na: www.eu4business.ba.

Za više informacija o projektu „Green Islands Tour“ (Obilazak zelenih otoka) molimo kontaktirajte:
Ime i prezime, pozicija, institucija/organizacija:
Esma Hergić, stručni saradnik za zaštitu okoliša, Grad Bosanska Krupa
Telefon:+387 (0)37 961 460
Email: esmah@gradbosanskakrupa.ba