JAVNI POZIV ZA BESPLATNO PRANJE TEPIHA I STAZA POPLAVLJENIH DOMAĆINSTAVA

Pozivaju se svi građani čija su domaćinstva bila poplavljena da se prijave na javni poziv za besplatno pranje tepiha i staza. Krajnji rok za prijavu je 29.05.2023.godine do 15:00 sati. Prijave se mogu izvršiti na kontakt broj 063/909-657.