Nova radna mjesta: Potpisan sporazum o učešću u projektu za stručno osposobljavanje i zapošljavanje u firmi „Novi most“ d.o.o. Bosanska Krupa

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović potpisao je Sporazum o učešću u projektu „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje zavarivača i CNC operatera za potrebe kompanije „Novi most“ d.o.o. Bosanska Krupa“. Jedan od partnera u ovom projektu, preko kojeg Razvojna agencija USK kao implementator i obezbjeđuje sredstva je organizacija Save the Children International.

Projekt ima za cilj stručno osposobljavanje i obuku za 11 lica sa evidencije nezaposlenih i zapošljavanje 7 lica koja su prošla pomenutu obuku za zanimanje zavarivač i CNC operater, a za potrebe firme „Novi most“ d.o.o. iz Bosanske Krupe.

Vrijednost projekta je 14.480,00KM, što su partneri osigurali zajedno. Općina Bosanska Krupa 1.500,00 KM, firma „Novi most“ 5.500,00 KM, te Razvojna agencija USK uz podršku Save the Children International 7.480,00 KM.

Sporazum je, kako se moglo čuti prilikom potpisivanja, dio partnerskog pristupau rješavanju problema uočenih na lokalnom tržištu rada putem educiranja i zapošljavanja nezaposlenih lica kroz neformalno obrazovanje, a prema iskazanim potrebama kompanija.

Naime, “Novi most” d.o.o. Bosanska Krupa je u sklopu svojih razvojnih planova i povećanja proizvodnih kapaciteta iskazala potrebu za otvaranjem novih sedam radnih mjesta u sektoru metalne industrije do kraja 2014. godine.S obzirom na to, zainteresirane strane su se dogovorile da će pitanje pomenutog nesrazmjera rješavati na način da se unapređuje saradnja između nadležnih institucija koja će voditi do efikasnijeg utroška sredstava iz javnih fondova namijenjenih za obrazovanje i obuku, te mjere zapošljavanja.

Sporazum, koji je potpisan radi poboljšanja kvaliteta i jačanja kapaciteta ljudskih resursa, a time i konkurentnosti poslovnih subjekata na području Unsko-sanskog kantona, predstavlja okvir za sistematičnu saradnju između zainteresiranih strana iz oblasti rada i oblasti obrazovanja koji treba da stvori uslove i otvori mogućnosti za njegovo repliciranje u budućnosti.