Općina Bosanska Krupa s partnerima kroz obuku i finansiranje poslovnih planova pomaže žrtve mina

U sklopu projekta „Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje“, kojeg provode Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB), domaći projektni partneri Udruženje Eco Sportska Grupa (ESG) i Trening i konsalting organizacija Izbor Plus (TKO IP), a u saradnji s općinama, potpisan je ugovor s dvanaest korisnika, žrtava mina, koji regulišenje obaveze i dužnosti pri dobijanju finansijske podrške za realizaciju poslovnih planova.

Projekt čije su aktivnosti u Bosanskoj Krupi oko 80 hiljada KM finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a Općina Bosanska Krupa sufinansira sa skoro trinaest hiljada KM.

Nakon javnog poziva za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje, namijenjenih žrtvama mina i njihovim porodicama, te obuke za izradu biznis planova, u januaru ove godine uslijedilo je potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta između Općine Bosanska Krupa i njemačke organizacije ASB. Nakon potpisivanja, ASB je provela proceduru objave, provođenja nabavke i distribucije materijalnih grantova.

Inače, projekt se realizuje kroz provođenje poslovne obuke za odabrane korisnike, žrtve mina ili članove njihovih porodica i kroz obezbjeđenje grantova za zapošljavanje za dio korisnika koji su prethodno prošli projektom obezbijeđenu poslovnu obuku, a na bazi bodovanja dostavljenih poslovnih planova čija je izrada dio poslovne obuke. Obuku u Bosanskoj Krupi prošla su dvadeset dva lica, dok je grant za realizaciju biznis plana dobilo dvanaest žrtava mina ili njihovih porodica. Većina njih su poljoprivrednici koji apliciranjem pokušavaju doći do instrumenata i mašina s kojima će olakšati i unaprijediti svoj rad.

„Općina Bosanska Krupa podržave sve moguće projekte od kojih građani imaju koristi. Tako smo u januaru potpisali ugovor i za sufinansiranje ovog kroz koji su žrtve mina ili članovi njihovih porodica prošli obuku i dobili ono za šta su iskazali interes, a to su plastenici, ovce, junice itd. Trudit ćemo se da u budućnosti i kroz druge projekte budemo dobri partneri, kao što smo bili i sada“, ističe načelnik Armin Halitović.

Odabir prijavljenih vršio se na osnovu općih i posebnih kriterija. Opći uz formular za aplikaciju, između ostalih, podrazumijevao je i dokaz da je osoba žrtva mine, a posebni kriteriji odnosili su se na socijalni status prijavljene osobe (radni status, školska sprema, bračni status, struktura domaćinstva, boravišni status, vlasništvo nad stambenim objektom, stanje stambenog objekta i komunalija, zatim podaci o zaposlenju (zanimanje, radna sredina, željena lokacija zapošljavanja, sektor zaposlenja, ulagački kapital, znanje stranih jezika, informatička pismenost), te kvalitet ukratko opisane poslovne ideje, a u vezi sa jednim ili više, u aplikacionom formularu ponuđenih, ekonomskih nivoa pomoći za stvaranje mogućnosti zapošljavanja kroz dodjelu poslovnih grantova.

Projekt finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Općine i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB). Projekt implementiraju Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB), te domaći projektni partneri Udruženje Eco Sportska Grupa (ESG) i Trening i konsalting organizacija Izbor Plus (TKO IP) u saradnji s općinama.