Novo zapošljavanje u USK uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bihać i Bosanska Krupa (LPZ BI-BK) unaprjeđuje tržište rada i podržava zapošljavanje u USK

Od aprila 2022. godine u Unsko-sanskom kantonu (USK) se implementirao projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u USK“ , Projekt je dio programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“, koji finansira Evropska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada u BiH. Radi se o nastavku projekta u okviru kojeg je uspostavljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) u Bosanskoj Krupi, koje je u međuvremenu prošireno i trenutno ga čine Grad Bosanska Krupa, Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ (SzZ), Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te više poduzeća sa područja USK.

Cilj projekta je uspostava sistema za aktivaciju, obuku, zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba u Bosanskoj Krupi i Bihaću, te poboljšanje konkurentnosti nezaposlenih kojima je pružena prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje. Glavni korisnici projekta su nezaposlene osobe koje su evidentirane kod Službe za zapošljavanje u USK, ali i kompanije poslodavci.
Projekt je promijenio pristup ključnih aktera (javnog, privatnog i nevladinog sektora) u procesu upravljanja tržištem rada i stvorio sistem u kojem je upravljanje tržištem rada, kao i donošenje politika i mjera, temeljeno na partnerstvu, integraciji, analitičko-planskom pristupu, s jasno definiranim ciljevima i ulogama.
LPZ Bi-BK je unaprijedilo kapacitete za pružanje obuke kroz nabavku opreme, te kroz obuke aktera na tržištu. Kreirana su i usvojena dva rodno osjetljiva lokalna akciona plana zapošljavanja u Bihaću i Bosanskoj Krupi, kao i sistem prikupljanja podataka o potrebama kompanija za radnom snagom i sistem odgovora kroz kreiranje odgovarajućih programa obuke shodno potrebama tržišta rada. Provedena je analiza tržišta rada koja je identificirala deficitarna zanimanja gdje su na temelju analize dizajnirana i certificirana dva nova program obuke (za zanimanje bravar i kuhar) od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, uz već ranije razvijene programe.
Aktivnosti su uključivale implementaciju digitalne kampanje koja je privukla nezaposlene osobe da se pridruže obukama za zapošljavanje i samozapošljavanje. Kampanja je dosegnula preko 120.000 osoba, a do kraja projekta, mart 2024.godine, zaprimljeno je 116 prijava za obuku za zanimanja CNC operater, zavarivač, bravar i kuhar. Nakon selekcije prijava odabrano je 90 osoba za obuku. Na koncu 55 osoba je završilo obuku (35 žena), dok se ukupno 55 osoba zaposlilo, od čega se 5 osoba samozaposlilo, odnosno otvorilo svoje vlastite kompanije uz savjetodavnu i financijsku podršku projekta. Od 55 zaposlenih, 24 osobe su mladi ljudi.

Pored unapređenja vještina 50 nezaposlenih i njihovog zapošljavanja, također je osigurana financijska i tehnička podrška za osobe koje su željele započeti vlastiti biznis u gradovima Bihać i Bosanska Krupa. Tako su kreirana i objavljena dva javna poziva za podršku pokretanju novih biznisa. Provedena digitalna kampanja u Bihaću i Bosanskoj Krupi je privukla nezaposlene da se samozaposle, i na koncu je dodijeljeno 5 grantova za pet novih kompanija u vrijednosti preko 49.000 KM. Osim granta osigurana je obuka i podrška u planiranju i upravljanju poslovanjem. Dva nova biznisa su otvorena u Bosanskoj Krupi, a od tri registrirana u Bihaću, dva vode žene. Novoosnovane kompanije se bave prijevozom, uslužnom djelatnošću, te dizajnom interijera i video materijala i digitalnom promocijom.
Kompanija Krupa Kabine iz Bosanske Krupe je dio LPZ BI-BK od samog početka i doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti i nedostatka radne snage. Gđa. Aida Fojnica, rukovoditeljica odjela ljudskih resursa i financija u kompaniji izjavila je „Veliko zadovoljstvo je biti dio projekta koji sinergijski i konkretno utiče na problem nedostatka radne snage s kojim se susrećemo, kao i sve druge kompanije iz našeg sektora i šire. Suradnja sa drugim kompanijama, PLOD Centrom, mješovitom školom, službom za zapošljavanje i gradovima kroz ovaj projekt je omogućila da u vrlo kratkom roku imamo nove radnike, a koji su prethodno dugo bili na birou za zapošljavanje na evidenciji nezaposlenih osoba, gdje su se uz besplatnu obuku kroz projekt prekvalificirali i došli raditi kod nas. Bez proaktivnog pristupa svih aktera, pa tako i kompanija, prema tržištu rada i bez zajedničke promocije teško je ostvariti ovakve rezultate.“
Novozaposleni i obučeni kroz projekt poručuju svima koji traže nove prilike da iskoriste mogućnosti besplatnih obuka kada ih uoče i da tako dođu do novog posla bez obzira na prethodno iskustvo.

Sinergijski rad i suradnja cijele zajednice naročito javnog, privatnog i nevladinog sektora su ključni kako bi se unaprijedilo tržište rada i osigurale prilike za novo zapošljavanje. Kroz projekt su također za buduću podršku kreirani i Programi podrške obuci radne snage / pokretanju novih kompanija za Grad Bihać i Bosansku Krupu, koji će se implementirati na temelju naučenih lekcija kroz ovaj projekt s ciljem povećanja vještina nezaposlenih radi osiguranja zapošljavanja/samozapošljavanja.