Obavijest o prikupljanju informacija sa terena o investicijama u Poljoprivrednom sektoru Federacije BiH u periodu od 2012.-2017. godine

Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo Općine Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače, klijente/investitore da, u skladu sa Zaključcima Parlamenta Federacije BiH donesenim na Tematskoj sjednici o stanju u poljoprivredi Federacije BiH, odnosno Zaključkom br. 3, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da „ prikupi informacije sa terena o investicijama u periodu od 2012.-2017. godine u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH„ i o tome informiše Vladu Federacije BiH.
S tim u vezi, Ministarstvo je izradilo kratki anketni upitnik za nadležne općinske i gradske službe zadužene za poslove poljoprivrede koje će, u saradnji sa klijentima-investitorima, izvršiti njihovo popunjavanje.
Važno je napomenuti da sektor poljoprivrede obuhvata ne samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju nego i otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, što je važno imati na umu prilikom popunjavanja anketnog upitnika.
Nadležne općinske i gradske službe su dužne dostaviti popunjene upitnike kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede najkasnije do 15.09.2017. godine.
OBAVJEŠTAVAMO SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE IZ OBLASTI PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, OTKUPA, SKLADIŠTENJA I PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KOJI SU U PERIODU OD 2012.-2017.GODINE IMALI ULAGANJA U INVESTICIONE PROJEKTE DA SE JAVE U OPĆINU BOSANSKA KRUPA NAJKASNIJE DO 15.09.2017.GODINE U CILJU POPUNJAVANJA ANKETNOG UPITNIKA.
U skladu sa navedenim zaključcima, podaci iz popunjenih upitnika će poslužiti Vladi Federacije BiH za planiranje sredstava za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede.
Obrazac anketnog upitnika se može preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrwede, vodoprivrede i šumarstva www.fmpvs.gov.ba i web stranici općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba