OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Općina Bosanska Krupa je prijavom na javni poziv Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za poticanje jesenske sjetve u FBiH za 2020. godinu, koji je objavljen 25. 9. 2020. godine, uz vlastito učešće, obezbijedila sredstva u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje kupovine repromaterijala: sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za sjetvu pšenice, raži i ječma.

U skladu sa članom 3., tačka 3. Sporazuma o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve potpisanog između općinskog načelnika Općine Bosanska Krupa i ministra Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa Preliminarne liste korisnika da dostave fakture, fiskalne račune odnosno druge dokaze o izvršenom plaćanju repromaterijala za sjetvu pšenice, raži i ječma.

Zahtjev za sufinansiranje dijela troškova sa dokazima o kupovini repromaterijala (originali ili ovjerene kopije) podnosi se općinskoj Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo do 15. 1. 2021. godine.

U skladu sa članom 3., tačka 4. Sporazuma, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva sa dokazima o kupovini repromaterijala, Općina će sačiniti listu krajnjih korisnika programa i izvršiti obračun troškova proljetne sjetve za svakog krajnjeg korisnika, po potrebi izvršiti proporcionalno smanjenje u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava.
U skladu sa članom 4., tačka 1. Sporazuma, maksimalan iznos novčane podrške koji se može odobriti krajnjem korisniku iznosi 1.000 KM.

Molimo poljoprivredne proizvođače da se prilikom dolaska u Općinu radi podnošenja zahtjeva pridržavaju naredbi i preporuka kriznih štabova a u vezi sa epidemiološkom situacijom prouzrokovanom koronavirusom.

Preuzmite PRELIMINARNU LISTU KORISNIKA PROGRAMA POTICANJA JESENSKE SJETVE 2020. GODINA