Obilježavanje Dana otpora agresiji na Bosansku Krupu: Večeras promocije knjiga i akademija Patriotske lige

21. april – Dan otpora agresiji na Bosansku Krupu i tadašnji bihaćki okrug, dan kada su se stanovnici Bosanske Krupe odlučno suprotstavili namjeri da se općina podijeli po zamišljenoj liniji velikosrpskih ideologa i kada su omogućili da pred naletom jedinica tadašnje JNA i srpskih dobrovoljaca civilno stanovništvo izbjegne na lijevu obalu Une, te tako izbjegne sudbinu mnogih drugih gradova gdje su civili ubijani, silovani i zatvarani u logore, ove godine u Bosanskoj Krupi obilježava se prema slijedećem protokolu:

20. april (ponedjeljak) 

            18:00 sati – Promocija knjige „Ratni amblemi jedinica 5. korpusa Armije RBiH 92-96“    

                              autora Osmana Sulića i Huseina Hadžića

            18:30 sati – Promocija knjige „Tamo gdje pada crven snijeg“ autora Izeta Perviza

            19:00 sati – Akademija povodom Dana otpora agresiji na općinu Bosanska Krupa

21. april (utorak)

            11:00 sati – Obilazak spomen-obilježja i šehitluka na području općine Bosanska Krupa

            17:00 sati – Izložba fotografija Udruženja logoraša BiH

            17:30 sati – Dokumentarni film „Logori smrti“ autora Avde Huseinovića

            20:00 sati – Otvor Radničkih sportskih igara – revijalne utakmice 

Organizacioni odbor poziva sve Krupljane da prisustvuju programskim sadržajima i na taj način daju doprinos u obilježavanju Dana otpora agresiji na Bosansku Krupu, jer je to, kako kažu, jedan od najznačajnijih datuma iz njene novije historije.