Objavljen tender za odabir izvođača: Uskoro rekonstrukcija gradskog drvenog mosta „Mlinovi“ u Bosanskoj Krupi

U užem jezgru Bosanske Krupe nalaze se dva drvena mosta koji povezuju lijevu i desnu obalu Une, jedan je rekonstruisan 2016. i za to je utrošeno oko 350 hiljada KM, a drugi će u ovoj godini. Objavljen je tender za odabir izvođača radova. Čim se završi administrativna procedura, odabere firma i potpiše ugovor, kreće se u njegovu potpunu sanaciju.

Na drvenom mostu sa tri riječna jarma i četiri polja rasponske konstrukcije bit će zamijenjena kompletna drvena konstrukcija i izvršeno pjeskarenje sa nanošenjem zaštite na metalne elemente kontrukcije. Cjelokupna drvena konstrukcija, za razliku od prethodne, izvodit će se od rezane građe lišćara da bi se povećala trajnost mosta, te da bi se u potpunosti zadržao njegov oblik i prepoznatljiv izgled.

„U drugoj polovini pretprošle godine sanirali smo drveni most ispod Starog grada jer je zaista bio prioritet, znatno je oštećen usljed vremenskih neprilika i visokih vodostaja zbog čega smo morali i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sada je na redu i drugi gradski drveni most. Opravdanost za to leži u njegovoj dotrajalosti, ali i činjenici da su Krupljani na poseban način vezani za mostove. Povećat ćemo sigurnost pješaka i središte grada učiniti još ljepšim. Kada saniramo ovaj most i izgradimo onaj koji će povezivati Male ade sa adom na kojoj se nalazi stadion možemo smatrati da imamo dovoljan broj kvalitetnih, modernih i lijepih veza preko Une, te da smo sa pričom o mostovima u Bosanskoj Krupi završili na jedan duži vremenski period“, kaže načelnik Općine Armin Halitović.

Sredstva za sanaciju mosta su osigurana u ovogodišnjem budžetu Općine Bosanska Krupa.

Most tokom sanacije većinu vremena neće biti prohodan pa će se koristiti alternativni pravci, željezni most u neposrednoj blizini i Male ade.