Obavijest

Kandidatima koji se nalaze na konačnoj Rang listi kandidata za učešće u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač i za sticanje odgovarajuće stručne spreme – SSS KV zavarivač i uvjerenja o sticanju zvanja PK zavarivač (za lica sa završenom osnovnom školom), objavljen pod brojem: 10-14-2470/17 dana 23.11.2017.godine, u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, financiranog od strane EU, koji provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Kandidati koji se nalaze na Rang listi trebaju se javiti u MSŠ “ Safet Krupić” profesoru Mehmedu Mušiću, zaduženom za obrazovanje odraslih.
Termini konsultacija su: ponedeljak 8,30 – 11,00 h; utorak 13,00 – 17,00 h

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti svjedočanstva o završenim razredima I, II ili III godine, ovisno o završenom III ili IV stepenu obrazovanja.

Služba za upravljanje razvojem