Gradska galerija

gradska_galerija

Gradska galerija Bosanska Krupa bavi se izložbenom djelatnošću, prikupljanjem i zaštitom građe koja ima umjetničku ili historijsku vrijednost a koja predstavlja dio naše i svjetske kulturne baštine
Smještena je u dijelu zgrade Doma kulture. U svojoj djelatnosti ima izložbenu aktivnost. Posjeduje umjetnička djela – arhivsku i muzejsku građu, fundus (opus) djela nastalih na likovnim kolonijama „Krušnica“ (oko 550 djela u raznim tehnikama), kao i grafičku radionicu.
Gradska galerija posjeduje stalnu postavku legat Boška Karanovića – kojeg čine grafike od 110 eksponata iz Zavičajne zbirke koje su u martu 2011. godine proglašene nacionalnim dobrom – spomenikom BiH.
Organizator je Međunarodne likovne kolonije „Krušnica“, jedne od najstarijih međunarodnih kolonija.
Od 1970. godine posjeduje opus umjetničkih djela u svim tehnikama djela umjetnika učesnika sa likovnih kolonija Krušnica koje se kontinurano održavaju unazad 45 godina.

Gradska galerija posjeduje Grafičku radionicu – atelje sa vlastitom presom koja datira još od 70-ih godina. 2015. godine je održna prva grafička radionica umjetničkih akademija iz BiH – sa preko 25 učesnika studenata i profesora.
Općinsko Udruženje likovnih umjetnika, kako amatera tako i akademskih umjetnika; Ljetna škola crtanja za najmlađe sugrađane je samo dio koji predstavlja galerijsku djelatnost na području lokalne zajednice.
U svom historijskom razdoblju Gradska galerija se kroz svoj razvojni put pojavljivala kao samostalna ustanova ili kao jedna od organizacionih jedinica u okviru ustanove.

Adresa: Terzića bb

Kontakt:

tel: +387 (0)37 471 693
e-mail: centarzakulturu.bk@gmail.com

http://www.centarzakulturubk.ba/