Počele pripreme za obilježavanje Septembarskih dana slobode u Bosanskoj Krupi

17. septembra 1995. godine, borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Ove se godine navršava 29. godišnjica formiranja 511. slavne bbr. i 26. godišnjica oslobođenja Bosanske Krupe, a obilježiti će se bogatim programom.

            U ponedjeljak, 23.08.2021.godine, održan je sastanak Organizacionog odbora sačinjenog od pripadnika 511. slavne brdske brigade i predstavnika Općine. Nakon razmjene mišljenja i prijedloga oko organizacije manifestacije „Septembarski dani slobode“, dogovoreno je nekoliko događaja kojim bi se ova manifestacija prikladno obilježila od kojih trenutno izdvajamo:

     28.– 29. august

09:30 sati       Memorijalni turnir u boćanju „Mirsad Crnkić“

     1. septembar – Dan 511. slavne brdske brigade

10:00 sati –    Obilazak spomen-obilježja i šehidskih mezarja u Bosanskoj Krupi i okolnim općinama i gradovima

17:00 sati –     Obilazak Centralnog spomen-obilježja povodom Dana 511. slavne bbr.

17:30 sati –    Izložba ratne opreme i eksponata iz odbrambeno-oslobodilačkog rata (šetalište Kej)

18:00 sati –    Centralna manifestacija – druženje boraca 511. slavne bbr. uz kulturno-zabavni program i obraćanje zvanica (Male ade)

      4. septembar

08:00 sati – 14. Biciklistički maraton „Stazama 511. slavne“ (Trg Alije Izetbegovića)

Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi sportskih kolektiva i drugih udruženja, svi građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima, odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine.