Poziv za dostavljanje plana organizacije manifestacija u 2022. godini

Pozivaju se javne ustanove, udruženja građana, kulturno-umjetnička društva, sportski kolektivi i sve ostale organizacije s područja Bosanske Krupe koje u 2022. godini planiraju organizovati manifestacije ili događaje, da bez obzira na njihov karakter dostave plan organizacije i u njemu obavezno navedu naziv, svrhu i cilj događaja, datum održavanja i potreban način podrške organa uprave, kako bi se podrška manifestacije mogla blagovremeno planirati i pripremiti.

Na osnovu pristiglih prijedloga i planova, Općina Bosanska Krupa će i ove godine izraditi promotivni letak sa svim kulturnim, tradicionalnim, sportskim, turističkim i zabavnim manifestacijama koje se tokom godine, od aprila do decembra, organizuju u bosanskokrupskoj općini.

Prijedlog manifestacije, odnosno plan organizacije, možete dostaviti na email adresu: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba ili u Kabinet općinskog načelnika najkasnije do 28. februara (ponedjeljak).