Dijalog s mladima općine Bosanska Krupa

Radni tim za izradu Strategije prema mladima 2022 – 2027 godine Općine Bosanske Krupe u četvrtak, 24.02.2022. godine u 17.00 h u maloj sali Doma kulture organizuje Dijalog s mladima općine Bosanska Krupa, te ovim putem poziva sve mlade sa područja općine Bosanska Krupa da razgovaramo o problemima i potrebama mladih sa područja Općine Bosanska Krupa.

Sve što Vam je potrebno jeste dobra volja i dobre ideje, da svi zajedno dođemo do što kvalitetnijih prijedloga za rješavanje problema mladih. Budimo dio promjene koju želimo vidjeti.