Recertifikacija prema BFC SEE standardu: Bosanska Krupa želi potvrditi da ima ambijent poželjan za sadašnje i buduće investitore

Prije skoro dvije godine Općina Bosanska Krupa je dobila BFC SEE certifikat kao potvrdu o povoljnom poslovnom okruženju. Tada je postala tek 4. lokalna zajednica u Federaciji sa ovim važnim i priznatim uvjerenjem. Na putu do certifikata Bosanska Krupa je ispunila 12 kriterija i više od 80 podkriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka. Pri ispunjenju tih uslova Općina Bosanska Krupa je imala vrlo značajnu podršku USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoj (GOLD) i Centra za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća.

Nakon skoro dvije godine od dobijanja certifikata Bosanska Krupa pristupa procesu recertifikacije kojeg provodi Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH. Učešćem u tom procesu potvrđuje strateško opredjeljenje za unapređenje poslovnog ambijenta, privlačenje investicija i ubrzan razvoj ekonomije kroz kontinuiranu provjeru, unapređenje i održivost uspostavljenih procedura.

„Ukoliko želimo zadržati certifikat i status jedne od naprednih lokalnih zajednica u državi, ukoliko želimo potvrditi da zaista imamo povoljno poslovno okruženje, moramo proći proces recertifikacije što mene zaista raduje. U tom ćemo procesu poboljšati ono što nije bilo idealno, možda uspostaviti još bolje mehanizme i vjerujem ostvariti svoj cilj. Mi smo u februaru prošle godine imali provjeru evaluatora, dobili smo dobre ocjene, smjernice po kojima smo radili i mislim da nema apsolutno nikakvih prepreka da potvrdimo da smo općina koja može primiti investitore i biti im na usluzi za sve što treba“, kazao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Certifikat predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lokalna samouprava pruža visok nivo usluga kompanijama u svim fazama značajnim za razvoj biznisa.

BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utječe na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Ovakve inicijative su važne i za stvaranje dobre reputacije regiona, u vremenu kada sve zemlje u širem okruženju ulažu značajne napore ka ekonomskom razvoju.

Cjelokupan postupak certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem osmišljen je da bude održiv. On se ogleda kako u tome da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i postupci u lokalnoj (gradskoj/općinskoj) administraciji nastavljaju da funkcionišu u narednom periodu, tako i u činjenici da je rok važenja/trajanja certifikata ograničen (2 godine).