Usvojen Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu: Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu do 20. decembra

Na sedamnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa usvojen je Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu. Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu trajat će od 01.12. do 20.12.2023.godine.

Centralna javna rasprava zakazana je za 15.12.2023.godine s početkom u 10:00 sati u sali Doma kulture.

U želji da se kreira što kvalitetniji i efikasniji budžet u 2024.godini, Grad Bosanska Krupa poziva budžetske korisnike, pojedince, formalne ili neformalne grupe građana, da do 19.decembra pismenim putem Službi za finansije Grada Bosanska Krupa (Terzića bb) dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu.

Primjedbe, prijedloge i sugestije moguće je podnijeti i na centralnoj javnoj raspravi koja će se održati 15.decembra (petak) s početkom u 10:00 sati u sali Doma kulture.

Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu objavljeni su na web stranici Grada Bosanska Krupa i dostupni su na sljedećim linkovima

Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu

Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu