Usvojen Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu: Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu do 20. decembra

Na sedamnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa usvojen je Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu. Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu trajat će od 01.12. do 20.12.2023.godine.

Opširnije