Vrijednost ugovora skoro 200 hiljada KM: Radovi na zaštiti „Malih ada“ u Bosanskoj Krupi teku planiranom dinamikom

Radovi na zaštiti „Malih ada“ za koje su Agencija za vodno područje rijeke Save i Općina Bosanska Krupa ugovor potpisali sa konzorcijem firmi BC-GRADNJA i ŠPIC BETON odvijaju se predviđenom dinamikom.

Radovi na zaštiti “Malih ada”, kompleksa od osam riječnih ostrva povezanih drvenim mostovima, podrazumijevaju postavljanje šipova, zasipanje obala prirodnim materijalima, humusiranje i uređenje prilaza rijeci Uni. Trenutno se radi na najvećoj adi na kojoj se nalaze privremeni ugostiteljski objekti, sportski teren i dječije igralište.

„Ade su kao riječna ostrva vrlo podložne eroziji. To je prirodan proces na koji se ne može utjecati ali se mora voditi računa o zaštiti. To upravo sada i činimo. Način na koji se štite ade nekolicini građana je bio nejasan pa su reagovali, pitali šta se to radi i radi li se na ispravan način. Poručujem im ovim putem da ne brinu, da će se sve uraditi onako kako nalaže i struka i priroda, baš kao i sve ostalo. Možemo biti sretni što je Agencija za vodno područje, na našu inicijativu, pristupila ovim radovima jer nam zaista u interesu da sačuvamo ovo turističko blago“, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Načelnik Halitović naglašava da se zaštita vrši na najadekvatniji način, te da se neće narušiti vizuelni identitet. To se namjerava postići humusiranjem što je predviđeno projektom.

Do sada je urađeno oko 40% radova, a sve bi trebalo biti završeno polovinom narednog mjeseca. Vrijednost ugovora za radove u svrhu zaštite riječnih ostrva je 198.858,59 KM hiljada KM i to je u cjelosti osigurala Agencija za vodno područje rijeke Save.