Bosanska Krupa: Vitalna uloga nevladinih organizacija i neformalnih grupa u razvoju grada i zajedničkom rastu

U Bosanskoj Krupi već godinama kuca srce saradnje i zajedničke vizije između nevladinih organizacija i gradske uprave, sa podrškom gradonačelnika Armina Halitovića. I danas je produljena ta saradnja potpisivanjem ugovora sa šesnaest nevladinih organizacija i sedam neformalnih grupa građana, u vrijednosti od preko 46.000,00 KM.

Podrška i dugogodišnja saradnja već odavno raspršuje plodove rada i uspjeha, kako bogaćivanjem gradskih dešavanja, tako i kvalitetom ponude obrazovnih, sportskih i kulturnih dešavanja u Bosanskoj Krupi.

Nevladine organizacije, udruženja žena, sportski kolektivi, KUD-ovi i druge različite organizacije danas su potpisali ugovore, ukupne vrijednosti preko 30 hiljada konvertibilnih maraka, na koje su aplicirali preko poziva Gradske uprave.

I sedam neformalnih grupa građana je takođe dobilo podršku u vrijednosti od preko 16 hiljada KM, te će u narednim mjesecima, kao i nevladine organizacije, kroz sportske, kulturne, umjetničke i obrazovne aktivnosti, obogatiti kapacitete našeg grada i ponuditi našim sugrađanima različite programe i dešavanja.

Podrškom Grada, ova partnerstva produljuju život našem kulturnom naslijeđu, čuvajući tradiciju za generacije koje dolaze i njeguju okruženje u kojem raste raznolikost.

‘’Udruživanjem snaga sa sportskim klubovima utiremo put inkluzivnim sportskim događajima, objektima i programima. Sa zajednicama kulture zajedno se borimo za obrazovanje, dobrobit i bezgranični potencijal naše mladosti. Naše tradicije nisu samo ostaci prošlosti, oni su živa naslijeđa koja dišu koja oblikuju našu sadašnjost i budućnost, a njih čuvamo kroz festivale, druženja i različita druga dešavanja’’, ističe gradonačelnik Halitović.

Graditi zajednicu je jedno od osnovnih ciljeva gradske uprave, a konstantnom podrškom nevladinim organizacijama, sportskim klubovima, udruženjima i KUD-ovima, produbljujemo put mogućnosti, potencijala i dubokog uticaja za budućnost.

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe