Obavijest Gradske izborne komisije

Održana je XI sjednica Gradske izborne komisije dana 10.05.2024.godine u prostorijama Gradskog vijeća sa početkom u 09,00 sati po slijedećim tačkama dnevnog reda:
1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa X sjednice GIK-a Bosanska Krupa
2. Ptanja za CIK BiH
3. Poziv za obaveznu edukaciju predsjednika i članova GIK-a zakazanu za 20.maj 2024.godine u Banja Luci
4. Akta upućena od strane CIK-a e-mailom dana 06.05.02024.
5. Ostala pitanja
a) Objava Javnog glasa za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima i njihovih zamjenika

Istog dana je održana i I Svečana sjednica Gradske izborne komisije sa jednom tačkom dnevnog reda i to:
1. Potpisivanje Svečane zakletve predsjednika i članova Gradske izborne komisije Bosanska Krupa

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Senad Harčević,dipl.ecc. s.r.