PROJEKT IFC-A BIĆE REALIZIRAN ZA GODINU DANA: NA POČETKU OBUKA ZA RADNU GRUPU

Danas je od strane Savjetodavne službe Međunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke, održana obuka za trinaest članove Radne grupe koja će u općini Bosanska Krupa provoditi Projekt poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti.

U prvoj polovini decembra 2011. godine, Općina je potpisala Sporazum o saradnji sa IFC kao znak zajedničke predanosti unaprijeđenju poslovnog okruženja i privlačenju investicija. Pojednostavljivanje administrativnih postupaka koje provodi Općina i unapređenje usluga, a samim tim smanjenje troškova i rizika poslovanja, bio je najveći motiv.

Nakon toga, uslijedila je prva faza realizacije. To je priprema inventara administrativnih postupaka. Svi članovi Radne grupe, inače šefovi službi ili voditelji postupaka, morali su dostaviti sve zahtjeve građana, kako bi se prije svega imala lista najčešćih i najkompleksnijih.

{gallery}IFC{/gallery}

Početak realizacije projekta prilika je da se svi upoznaju sa načinom rada, uslovima i propisima. Naravno, kako bi se za godinu dana, koliko traje projekt, moglo uraditi sve zamišljeno.

Nakon pripreme inventara administrativnih postupaka što bi trebalo biti završeno do prve polovine februara, uslijedit će mobilisanje poslovnog i civilnog sektora, ekonomska analiza prije reforme, zatim analiza i priprema preporuka za unapređenje administrativnih postupaka, ekonomsku analizu poslije reforme i na koncu implementacija usvojenih preporuka za unapređenje administrativnih postupaka, uspostavljanje Registra i monitoring.

Cijeli proces tokom dvanaest mjeseci nadzirat će stručnjaci, kao što su recimo tehnički i ekonomski. Projekt je do sada implementacijom u nekoliko općina dao pozitivne i ohrabrujuće rezultate. Težnja je da se isto desi i u Bosanskoj Krupi.

Projekt poboljšanja poslovnog okruženja (ISCRA) u Bosanskoj Krupi i još pet općina u Bosni i Hercegovini provodi IFC. Projekt u Bosanskoj Krupi finansiraju Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), IFC i Općina Bosanska Krupa.

Jedna od značajnih aktivnosti projekta jeste stvaranje Registra administrativnih postupaka i procedura, te određenih operacija unutar Registra. Također, ovaj projekt ima za cilj i lakše ostvarivanje građanskih prava. Želja je da se implementacijom ovog projekta smanji administrativno opterećenje na poslovanje i time privuku nove firme iz zemlje i inostranstva, te njihovim ulaganjima u Bosansku Krupu poboljša ekonomsko i socijalno stanje stanovništva.