POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI S IFC – ČLANICOM GRUPACIJE SVJETSKE BANKE

Općina Bosanska Krupa potpisala je Sporazum o saradnji sa IFC, članicom grupacije Svjetske banke, kao znak zajedničke predanosti unaprijeđenju poslovnog okruženja i privlačenju investicija. Pojednostavljivanje administrativnih postupaka koje provodi Općina i unaprijeđenje usluga pomoći će da se smanje troškovi i rizici poslovanja.

IFC provodi novi Projekt poboljšanja poslovnog okruženja (ISCRA) u Bosanskoj Krupi i još pet općina u Bosni i Hercegovini. Projekt u Bosanskoj Krupi finansiraju Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), IFC i Općina Bosanska Krupa.

 

“Pružanjem javnih usluga, općine predstavljaju najbliži nivo vlasti građanima. Da bi uspješno realizirala ovu obavezu Općina je provela i provodi niz reformi s ciljem uspostave djelotvorne i transparentne općinske uprave sa stručnim osobljem motiviranim za ispunjenje potreba i zahtjeva građana.Tako i ove godine Općina Bosanska Krupa u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom – Grupacija Svjetske banke, počinje sa realizacijom još jednog projekta, a s ciljem podizanja konkurentnosti, te efikasnije i pojednostavljene administracije. Osim navedenog, jedna od značajnih aktivnosti projekta jeste stvaranje Registra administrativnih postupaka i procedura, te određenih operacija unutar Registra.Također, ovaj projekt ima za cilj i lakše ostvarivanje građanskih prava. Nadamo se da ćemo implementacijom ovog projekta smanjiti administrativno opterećenje na poslovanje i time privući nove firme iz zemlje i inostranstva, te njihovim ulaganjima u Bosansku Krupu poboljšati ekonomsko i socijalno stanje stanovništva. Pomoć IFC-a u ovim nastojanjima je od velikog značaja za nas,” ističe Armin Halitović, načelnik Općine Bosanska Krupa.

 

Unaprijeđenje konkurentnosti općina od posebne je važnosti u vrijeme povećanih napora Bosne i Hercegovine da ubrza svoj proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

 

“IFC-ov Projekt poboljšanja poslovnog okruženja obuhvata smanjenje administrativnih barijera u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i smanjenja troškova za građane i poslovne subjekte.

Općina Bosanska Krupa se obavezala provesti reformu svih administrativnih postupaka koje u svom radu primjenjuje, čime je potvrdila spremnost da eliminiše, pojednostavi i unaprijedi sve elemente administrativnih postupaka koji su nepotrebni i nepovoljni za poslovanje. Jedan od najvažnijih rezultata regulatorne reforme jesu uštede u novcu i danima za poslovni sektor i građane kao posljedica pojednostavljenih postupaka” rekao je Tarik Šahović, menadžer projekta IFC-a.

 

Nedavno pokrenuti ISCRA projekt ima za cilj povećanje konkurentnosti BiH kroz regulatornu reformu, privlačenje investicija i pružanje podrške sektoru poljoprivrede, vladama na svim nivoima u zemlji. Projekt će pomoći vlastima u BiH da smanje administrativno opterećenje na poslovne subjekte; povećaju izvoz u ključnim izvoznim sektorima u BiH; privuku više direktnih stranih investicija i poboljšaju sveukupnu konkurentnost jednog ili dva vrijednosna lanca u poljoprivredi.

 

IFC, članica Grupacije Svjetske banke, podstiče održiv ekonomski rast u zemljama u razvoju pružanjem podrške razvoju privatnog sektora, mobiliziranjem privatnog kapitala, te pružanjem savjetodavnih usluga i usluga ublažavanja rizika za poslovne subjekte i vlade. U fiskalnoj 2011. godini, tokom ekonomske krize, IFC je investirala gotovo 19 milijardi dolara i na taj način podržala svoje klijente u otvaranju novih radnih mjesta, poboljšanju zaštite okoliša i pružanju podrške njihovim lokalnim zajednicama.