OPĆINA BOSANSKA KRUPA UVODI SERVIS „MANJE OD 48 SATI“

Općina Bosanska Krupa kontinuirano radi i na stvaranju uslova za što bolju komunikaciju s građanima, koja na koncu treba da rezultira bržem i efikasnijem rješavanju tekućih problema.

Uspostavljanje Servisa „Manje od 48 sati“ još je jedan dokaz za to.

U okviru II faze GAP-a, Projekta upravne odgovornosti u BiH, a u cilju efikasnijeg rješavanja komunalnih problema po zahtjevima građana, privrednim i javnim sektorom, Općina uspostavlja Servis kojim će se omogućiti da se u roku od 48 sati podnosiocu zahtjeva pruži traženi odgovor, koristeći moderne i funkcionalne metode.

Ovom aktivnošću, posredstvom općinske administracije, biće obuhvaćeni pružaoci komunalnih usluga, tj. javna preduzeća ili organi nadležni za: vodosnadbijevanje, odvođenje otpadnih i oborinskih voda, odvoz otpada i čistoću, divlje deponije, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, inspekcijske službe, javnu rasvjetu, saobraćajnu signalizaciju, pse lutalice, komunalnu infrastrukturu (lokalni i nekategorisani putevi, zatim klupe, korpe za otpad i kontejneri), te za zimsko održavanje puteva.

Zahtjev za rješavanje komunalnog problema moći će se podnijeti lično u Centru za usluge građanima Općine Bosanska Krupa, na propisanom obrascu koji će biti odmah proslijeđen ovlaštenom službeniku Servisa, zatim putem telefona 037/471-088 u toku radnog vremena (7,30 – 16.00h) ili putem mail-a: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba

Nadležni općinski službenik zahtjev će poslati nadležnom organu koji je dužan odmah na teren uputiti službu, kao i odgovoriti na upit službenika u Općini kako bi se u predviđenom roku odgovor proslijedio podnosiocu.
 
U cilju uspostavljanja Servisa, neophodno je provesti još nekoliko aktivnosti, između ostalog, izraditi zahtjev u elektronskoj i pisanoj formi, izraditi informativni vodič za građane itd.

Dakle, već krajem ovog mjeseca, građani Bosanske Krupe će imati mogućnost da putem Servisa „Manje od 48 sati“ brže i lakše dobiju relevantan odgovor koji na kraju vodi i do rješavanja eventualnih problema. Pretpostavka je da će se smanjiti redovi na šalterima, rasteretiti i službenici i građani, te da će se ušteđeno vrijeme još kvalitetnije iskoristiti.
Dobri učinci očekuju se već u prvoj sedmici.