Međunarodni dan djeteta: U UNICEF-ovoj akciji „Djeca preuzimaju“ učenik Edin Nuhić „postao“ načelnik Općine Bosanska Krupa

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, odosno godišnjica usvajanja Konvencije o pravima djeteta čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Djeca širom svijeta 20. novembra na Međunarodni dan djeteta „preuzimaju“ ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima kako bi iskazali podršku za milione njihovih vršnjaka koji su neškolovani, nezaštićeni i raseljeni.

Akciji se u organizaciji UNICEF-a BiH ali i drugih koji su se uključili na poziv UNICEF-a priključuju i djeca BiH. Među njima je i učenik devetog razreda Druge osnovne škole Bosanska Krupa Edin Nuhić koji je „preuzeo“ ulogu načelnika Armina Halitovića.

Edin je na radno mjesto u Općinu došao službenim autom i u Kabinetu općinskog načelnika proveo sat vremena „rješavajući“ zahtjeve građana. U tome mu je pomogao načelnik Armin Halitović, ali i odgovarao na brojna pitanja koje je imao učenik.

Odnosila su se između ostalog na to kako izgleda radni dan prvog čovjeka općine, koji je recept za dobrog načelnika, kakva je njegova komunikacija sa mladima, kako animirati mlade u očuvanju i zaštiti okoliša, kako se rješavaju zahtjevi koji pristižu u organ uprave, te koji su načelnikovi daljni planovi. Informisao se o svemu što ga je zanimalo i otišao za školskim obavezama, ali je poručio da je spreman u budućnosti obnašati ovu funkciju i koristeći njen dignitet i autoritet zalagati se za prava djece.

UNICEF je i ove godine pozvao djecu širom svijeta da javno progovore protiv maltretiranja, diskriminacije i nepravednosti. Kažu da uprkos ogromnom napretku tokom proteklih decenija 385 miliona djece živi u ekstremnom siromaštvu, da se 264 miliona djece i mladih ne školuje, te da je 5,6 miliona djece mlađe od pet godina umrlo od uzroka koji su se mogli spriječiti.

UNICEF-ov ambasador David Beckham, predsjednik Čilea Michelle Bachelet, pjevačica i glumica Pink, glumica Millie Bobby Brown, pjevačice, tekstopisci i muzičarke Chloe x Halle, legendarni igrač kriketa Sachin Tendulkar i Fudbalski klub Barcelona, kao i FCB Fondacija među mnogim su poznatim ličnostima, liderima i organizacijama koji dižu glas za djecu na Međunarodni dan djeteta.