Obavijest

Obaviještavaju se vlasnici ili korisnici kolektivnih stambenih objekata koji su odložili prazne ili poluprazne palete, najlone i slično da su dužni da u roku od 8 dana iste uklone sa javne površine. U slučaju nepostupanja po navedenoj obavijesti, komunalna inspekcija će postupati u okviru svoje nadležnosti.

 

 

Komunalni inspektor:
Sabahudin Dizdarević