Počele pripreme za obilježavanje Septembarskih dana slobode u Bosanskoj Krupi

17. septembra 1995. godine, borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Ove se godine navršava 20. godišnjica koja će se od 1. septembra (Dan 511. slavne bbr.) do 17. septembra (Dan oslobođenja Bosanske Krupe) obilježiti bogatim programom.
Danas je održan prvi sastanak Organizacionog odbora sačinjenog od pripadnika 511. slavne, kulturnih i sportskih radnika, predstavnika Općinskog vijeća, i drugih ljudi koji na adekvatan način mogu doprinijeti svojim radom i zalaganjem.
Nakon razmjene mišljenja, više prijedloga oko organizacije Septembarskih dana slobode, načelno je dogovoreno da se manifestacija održi od 1. do 17. septembra iako će neke sportske aktivnosti početi nekoliko dana ranije.
Kako se moglo čuti na sastanku, s ciljem obilježavanja vrlo značajnog jubileja slobode u Bosanskoj Krupi, biće organizirano više sportskih turnira, izložbi slika, promocija knjiga i publikacija, historijskih časova, druženja građana o čemu će javnost detaljno biti upoznata vjerovatno nakon drugog sastanka zakazanog u petak.

Organizacioni odbor, u svrhu što bolje pripreme i realizacije, poziva sve građane Bosanske Krupe, kako pojedince tako i grupe, organizacije, da se uključe u obilježavanje, da što prije ukoliko ih imaju ponude svoje ideje, konstruktivne prijedloge. Želja je sviju iz Odbora da se 20. godišnjica obilježi dostojanstveno, uz dobro osmišljen i pripremljen program.