7. BOSANSKOKRUPSKI SAJAM ORGANSKE PROIZVODNJE

Općina Bosanska Krupa i Asocijacija organskih proizvođača Unsko-sanskog kantona u saradnji sa JKP „10. Juli“ Bosanska Krupa i Lokalnom akcionom grupom „Una – Sana“ organizuju:

7. BOSANSKOKRUPSKI SAJAM ORGANSKE PROIZVODNJE

Sajam će se održati u
parku Kej, ispod tvrđave Pset u periodu:
29. 07. – 31. 07. 2016. godine

Program održavanja:

Petak, 29. 07. 2016. godine
11,00 sati – Svečano otvaranje uz obraćanje zvaničnika
11,15 sati – Kulturno-zabavni program KUD „Grmeč“ Bosanska Krupa
12,00 sati – Obilazak sajma
14,00 sati – Stručna predavanja u hotelu „Stari grad – Ilma“
Teme:
„Organska proizvodnja kao razvojna šansa“ – Poljoprivredni zavod USK,
direktor Edhem Hodžić, dipl. ing poljop.
„Usluge i projekti“ – JU Veterinarski zavod USK, direktor mr. sci. Zlatko
Jusufhodžić, dr.vet.med.
22,00 sati – Završetak prvog dana sajma

Subota, 30. 07. 2016. godine
9,00 sati – Početak rada sajma
9,30 sati – Posjete sajmu udruženja, privrednih subjekata i građana
20,00 sati – Završetak drugog dana sajma

Nedjelja, 31. 07. 2016. godine
9,00 sati – Početak rada sajma
9,30 sati – Posjete udruženja, privrednih subjekata i građana
17,00 sati – Nagradna igra i izvlačenje dobitnika
20,00 sati – Zatvaranje sajma