Obavijest o registraciji životinja (pasa)

Obavještavaju se građani (pravna i fizička lica) općine Bosanska Krupa da su, shodno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa, dužni registrirati svoje životinje (pse), odnosno upisati ih u Registar pasa kod Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.
Vlasnik/držalac zatečenih postojećih životinja obavezan je izvršiti registraciju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pomenute Odluke (do 27.12.2017. god.) ili 8 dana od dana nabavke psa.

Svaki pas mora biti označen na propisan način, a vlasnik mora imati propisanu službenu ispravu/dokument o upisu (registraciji), te čipovanju, vakcinaciji protiv bjesnila i obavljenom tretmanu protiv parazita za šta je nadležna registrirana veterinarska stanica.

Taksa za registraciju i izdavanje službenih isprava/dokumentacije pasa naplaćuje se u iznosu od 10,00 KM na račun budžeta Općine Bosanska Krupa.

U slučaju nepoštivanja Odluke predviđene su novčane kazne, za fizička lica od 300 do 1.000 KM, pravna od 500 do 7.000 KM, te odgovorno lice u pravnom licu od 50 do 2.000 KM.
Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Bosanska Krupa.