Oglas o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ – putem licitacije

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14), člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 9/21), a u vezi Zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja broj:01-02-341-4-2/21 od 16.8.2021.godine, Općinski načelnik

Opširnije

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

            Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20, 7/20, 8/21 i 9/21) i Odluke broj: 08-30-6735/21 Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

 

Opširnije

Čestitka povodom 1. septembra – Dana 511. slavne bbr.

Svim svojim suborcima i starješinama čestitam 29. godina od osnivanja najslavnije od svih slavnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine – 511. SLAVNE BRDSKE BRIGADE. Više od 500 naših suboraca na putu do slobodne Bosanske Krupe je dalo svoje živote, a mnogi su ostavili dijelove svoga tijela. Neka je našim šehidima rahmet, a njihovim porodicama … Opširnije