Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 4/21) i člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-2540/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (“Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa” broj: 4/21) i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-2561/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Ispravka oglasa o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta … Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

OMLADINSKA BANKA BOSANSKA KRUPA – I POZIV ZA MLADE 2021

Omladinska banka Bosanska Krupa poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 15.02. do 09.03.2020. godine do 14 sati.

Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za projekte mladih 2021
Ukupan fond I poziva za projekte mladih Bosanske Krupe iznosi 23.000 KM.

Opširnije

Izmjena Javnog poziva za dostavljanje prijedloga za investiranje u svrhu ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2021 – 2025. godine

I PREDMET IZMJENE JAVNOG POZIVA Ovom izmjenom javnog poziva vrši se izmena otvorenog Javnog poziva broj: 10-11-7-790/21, objavljenog dana 2.2.2021. godine na oglasnim tablama i web stranici Općine Bosanska Krupa, na način da se tačka 4.2. mijenja i glasi: “4.2. Rok za podnošenje prijava je 24.2.2021. godine. Neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. U … Opširnije

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje u svrhu ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2021 – 2025. godine

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Na osnovu Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija broj: 01/V-02-8344-5b/18 od 27.12.2018. godine, Općina Bosanska Krupa započela je sa izradom ažurirane verzije programa kapitalnih investicija za narednih pet godina, odnosno izradom Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2021-2025. godine.

Opširnije

Nova prilika za dobijanje bespovratnih sredstava iz Challenge fonda

Privredni subjekti sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske po šesti put mogu aplicirati za bespovratna sredstva iz Challenge fonda. Javni poziv otvoren je do 12. februara/veljače 2021. do 16:00 sati.
Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Opširnije

Poziv za učešće u Programu jačanja kapaciteta omladinskih lidera u oblasti poduzetništva i projektnog menadžmenta

Investicijska fondacija Impakt Sarajevo raspisuje Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta omladinskih lidera u oblasti poduzetništva i projektnog menadžmenta, za sve mlade sa područja Bosne i Hercegovine koji prepoznaju problem u svojoj lokalnoj zajednici i žele doprinijeti njegovom rješavanju i lokalnom ekonomskom razvoju kroz realizaciju projekta ili pokretanje vlastitog biznisa. Poziv se raspisuje u … Opširnije

Otvoren javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI: 2,55 MILIONA KM ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U RURALNI TURIZAM U BiH

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je danas javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 … Opširnije