Javni poziv za subjekte male privrede (pravna i fizička lica) registrovani na području općine Bosanska Krupa

Broj: 10-11-7-5785-61/20
Bosanska Krupa, 21.9.2020. godine

Na osnovu člana 6. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5798/20 od 14.9.2020. godine i člana 3. Programa o dopuni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5842/20 od 16.9.2020. godine, i Programa o izmjeni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5951/20 od 21.9.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA

I PREDMET IZMJENE JAVNOG POZIVA

Ovom izmjenom javnog poziva vrši se izmejna Javnog poziva broj: 10-11-7-5785/20 od dana 15.9.2020. godine, u daljem tekstu Javni poziv.

II NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
U dijelu javnog poziva “III NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA” u stavu 3. mijenjaju se riječi: “100.000 KM (slovima: stohiljada KM)” i glase: “145.000 KM (slovima: stočetrdesetpethiljada KM)”.
U dijelu javnog poziva “V OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA”, u stavu 4. tekst „(100.000 KM)“, mijenja se i glasi: „(145.000 KM)“.

Opširnije

Poziv za učestvovanje na 11. Bosanskokrupskom sajmu meda

Općina Bosanska Krupa, Udruženje pčelara „Lipa“ iz Bosanske Krupe i JKP „10. Juli“ Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosanskokrupski sajam meda. Jedanaesti po redu sajam održat će se od 14. do 16. augusta na Trgu Alije Izetbegović u Bosanskoj Krupi.
Pozivaju se pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom meda da uzmu učešće na sajmu i predstave svoje proizvode.

Opširnije