Javni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu

avni poziv za podršku obavljanja studentske prakse u inostranstvu javnih univerziteta u FBiH koji će se su/finansirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH u 2020. godini Sredstva za su/finansiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Finansijskom planu Fondacije odobrenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine … Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl. Glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj 11/17, 8/18) i Planu lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa („Sl. Glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj 12/17), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa,  objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Opširnije

JAVNI POZIV za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa», broj: 10/19), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku su/finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-789/20 od 30.1.2020. godine i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Opširnije

Javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima za 2020. god Općina Bosanska Krupa

Općina Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 142. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu, objavljuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima
za 2020. godinu Općina Bosanska Krupa

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 107. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Sl. glasnik Općine Bosanska Krupa broj: 10/19) i člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-530/20 od 23.1.2020. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Referent dostavljač …………………………………1 (jedan) izvršilac

Opširnije