POZIV POLJOPRIVREDNICIMA – Prikupljanje podataka o obrađivanom poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razmatra mogućnost upisa poljoprivrednog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje poljoprivredni proizvođači koriste, a ne posjeduju Ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, radi čega ne ostvaruju novčanu podršku za proizvodnju na ovim površinama.

Opširnije

POZIV na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru, koja će se održati u srijedu, 6.12.2023. u 11:00 sati u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi, u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Dekarbonizacija stambenog sektora” (Residential) koji finansira Švedska.

Opširnije

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu: Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu do 20. decembra

Na sedamnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa usvojen je Nacrt budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu. Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu trajat će od 01.12. do 20.12.2023.godine.

Opširnije

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina

Broj: 04-11-7-8627/23
Bosanska Krupa, 1.11.2023. godine

Na osnovu člana 132. stav 11. Zakona o prostornom uređenju i građenju-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13-prečišćen tekst, 3/16, 15/20 i 10/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, ponovno objavljuje:

J A V N I    P O Z I V
za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina

Opširnije