JU Centar za socijalni rad raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/30-____________/22 od 16.11.2022.godine, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god., 01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god., br,01/UO-1879-I-1a/22 od 12.09.2022.godine), r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

Opširnije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitinih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži, ječma i triticala

Na osnovu člana 6. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Službeni glasnik grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik grada Bos. Krupa“ broj:10/22) Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitinih sredstava za jesenju sjetvu
pšenice, raži, ječma i triticala

Opširnije

Poziv potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“ u okviru projekta EU4Agri

Grad Bosanska Krupa objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu na Javni poziv u okviru projekta EU4Agri, za mjeru „Podrška investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima“.

Opširnije

Javni poziv proizvođačima krastavca kornišona za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona i proizvođačima jagodičastog voća za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine

Na osnovu člana 4. i člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Sl. glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik Grada Bos. Krupa“ broj: 10/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
proizvođačima krastavca kornišona za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje krastavca kornišona i proizvođačima jagodičastog voća za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova ugovorene proizvodnje jagodičastog voća; maline i kupine

Opširnije

Javni poziv uzgajivačima pčelinjih društava – pčelarima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava

Na osnovu člana 6. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Sl. glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik Grada Bos. Krupa“ broj: 10/22),Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
uzgajivačima pčelinjih društava – pčelarima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava

Opširnije